Omslag Bang!

Bang! Voelen, denken en doen

Doeboek over emoties

Angsten horen bij het leven. Maar te veel angst is niet fijn, dat kan een kind belemmeren. Dit speels vormgegeven doeboek helpt kinderen om samen met hun ouders over angsten te praten en te ontdekken wat de Bijbel daar over zegt. Het boek biedt allerlei oefeningen voor 'watjes en waaghalzen'.

Angst voor straf, angst voor wat anderen van je vinden, piekeren, paniek, bang zijn voor spinnen, oorlog of toetsen - het komt allemaal aan de orde. Kinderen ontdekken waar bange gevoelens mee te maken hebben en hoe ze onnodige angsten kunnen aanpakken. Op God vertrouwen en met vertrouwen in het leven staan, is een rode draad door het boek. De lengte van de hoofdstukjes is bewust kort, zodat je telkens een moment kunt kiezen en de belasting niet te zwaar is.

© september 2017, Uitgeverij Columbus, Heerenveen, ISBN 978 90 854 3345 3

Te koop voor € 8,95

Omslag Boos!

Boos! Voelen, denken en doen

Doeboek over emoties

In dit speels vormgegeven zelfhulpboekje leren kinderen samen met hun ouders beter om te gaan met boosheid. Het kind ontdekt waar boosheid vandaan komt en wanneer boosheid nodig is. Ook ontdekt hij dat er verschillende manieren van boos worden bij je kunnen horen: van inslikken tot woedend zijn. Hij leert hoe je ervoor kunt zorgen dat jij én anderen minder last hebben van boze buien. Er is ruimte voor gesprekjes, gebed, bijbelverhalen en natuurlijk voor veel oefeningen. De hoofdstukjes in dit doeboek zijn zo kort mogelijk, zodat je regelmatig een hoofdstukje kunt lezen, invullen en de oefeningen echt kunt gaan doen.

© juni 2017, Uitgeverij Columbus, Heerenveen, ISBN 978 90 854 3336 1

Te koop voor € 8,95

Omslag Om nooit te vergeten

Om nooit te vergeten

Samen lezen en praten over de dood

Een prentenboek over de dood, met illustraties van Nynke Talsma.

'Imme', zegt mama, 'Stippel is doodgegaan.'
Imme schrikt. 'Stippel was nog helemaal niet oud!'
Mama zucht. 'Niet iedereen gaat pas dood als hij oud is.'
Imme is even stil. 'Lotte was ook niet oud, opa wel. Ik vergeet ze nooit.'

Soms worden kinderen al jong geconfronteerd met de dood. Dit boek is gemaakt om opvoeders en kinderen te helpen hier in alle openheid over te praten, zonder op alles een pasklaar antwoord te moeten hebben. Voor opvoeders, leerkrachten en kinderen biedt dit prentenboek veel aanknopingspunten voor een goed gesprek. Ter ondersteuning hierbij is een uitgebreide in de bijlage geschreven. Voor gebruik op scholen is een lesbrief beschikbaar.

© september 2009, Uitgeverij Ark Media, Amsterdam, ISBN 9789033831003

Koop voor € 10,95

Omslag Niet meer Samen

Niet meer samen

De papa en mama van Jonna en Joris gaan scheiden

Dit prentenboek beschrijft de scheiding van ouders in een christelijk gezin vanuit het perspectief van een jong kind. Het boek is bedoeld voor kinderen van ongeveer 3 tot 8 jaar die in aanraking komen met een scheiding in het eigen gezin of daarbuiten. Het boek biedt ruimte aan alle gemengde en uiteenlopende gevoelens waar kinderen tegenaan lopen. Jonna, Joris en Hond reageren allemaal anders. En dat mag ook. Het boek wil kinderen helpen om te gaan met de situatie.

In de bijlage vindt u adviezen voor ouders, opvoeders, leerkrachten en andere betrokkenen over hoe het boek het beste gebruikt kan worden.

© april 2007, Uitgeverij Ark Media, Amsterdam, ISBN 9789033830044

Koop voor € 11,95

Omslag Rouwen om een kind

Rouwen om een kind

Een boek voor ouders en betrokkenen na het overlijden van een kind

Herziene versie in de maak. Verschijnt verschijnt voorjaar 2018.

Een kind sterft... een eigen kind sterft... het is misschien wel het ingrijpendste wat iemand kan overkomen. Het slaat een onherstelbaar gat in een gezin. Het is een levenslang gemis. Welke moeiten rijzen bij het sterven van een eigen kind, thuis, op het werk, op school, in familie - en vriendenkring? Hoe voorkom je dat het grote verdriet de aandacht voor de andere kinderen verdringt? Rouwen kinderen hetzelfde als volwassenen? Wat is gewoon in de rouw en hoe gaat een gezin verder na zo'n ingrijpende gebeurtenis? Deze en andere vragen komen in dit boek aan de orde. Het boek is geschreven vanuit de ervaringen van ouders na het sterven van een eigen kind. Deze ervaringen kunnen een steun zijn voor gezinnen die iets soortgelijks moeten doormaken. Rouwen om een kind is vooral bedoeld voor ouders die een kind op jonge leeftijd(van ca. 4 maanden tot ca. 16 jaar) hebben verloren. Daarnaast is het geschreven voor personen om het gezin heen: familie, vrienden, gemeenteleden en leerkrachten. Door te luisteren naar het rouwende gezin vervullen deze omstanders een onmisbare rol.

© maart 1999, Uitgeverij Groen (Jongbloed), Heerenveen, ISBN 9789050307819

€ 13,95

Zoeken

Recensies

Interviews