Omslag Verdrietig

Verdrietig - Voelen, denken en doen

Doeboek over emoties

Er kan klein en groot verdriet in het leven van een kind zijn: gemis na overlijden, een afgewezen gevoel in de klas, teleurstelling dat iets niet lukt, of het verdriet van een echtscheiding of een verloren vriendschap. Wat kun je als ouders betekenen voor je verdrietige kind, en hoe kun je samen verdriet verwerken? Daar schrijft Linda Klein haar derde boekje over, in de serie doeboekjes van Columbus. Je leest over wat er in je hoofd en lijf gebeurt, als je verdrietig bent, over groot leed in de wereld en klein leed in je eigen leven, en over krokodillentranen.

© juni 2018, Uitgeverij Columbus, Heerenveen, ISBN 978 90 854 3376 7

Te koop voor € 7,99

Omslag Bang!

Bang! - Voelen, denken en doen

Doeboek over emoties

Angsten horen bij het leven. Maar te veel angst is niet fijn, dat kan een kind belemmeren. Dit speels vormgegeven doeboek helpt kinderen om samen met hun ouders over angsten te praten en te ontdekken wat de Bijbel daar over zegt. Het boek biedt allerlei oefeningen voor 'watjes en waaghalzen'.

Angst voor straf, angst voor wat anderen van je vinden, piekeren, paniek, bang zijn voor spinnen, oorlog of toetsen - het komt allemaal aan de orde. Kinderen ontdekken waar bange gevoelens mee te maken hebben en hoe ze onnodige angsten kunnen aanpakken. Op God vertrouwen en met vertrouwen in het leven staan, is een rode draad door het boek. De lengte van de hoofdstukjes is bewust kort, zodat je telkens een moment kunt kiezen en de belasting niet te zwaar is.

© september 2017, Uitgeverij Columbus, Heerenveen, ISBN 978 90 854 3345 3

Te koop voor € 7,99

Omslag Boos!

Boos! - Voelen, denken en doen

Doeboek over emoties

In dit speels vormgegeven zelfhulpboekje leren kinderen samen met hun ouders beter om te gaan met boosheid. Het kind ontdekt waar boosheid vandaan komt en wanneer boosheid nodig is. Ook ontdekt hij dat er verschillende manieren van boos worden bij je kunnen horen: van inslikken tot woedend zijn. Hij leert hoe je ervoor kunt zorgen dat jij én anderen minder last hebben van boze buien. Er is ruimte voor gesprekjes, gebed, bijbelverhalen en natuurlijk voor veel oefeningen. De hoofdstukjes in dit doeboek zijn zo kort mogelijk, zodat je regelmatig een hoofdstukje kunt lezen, invullen en de oefeningen echt kunt gaan doen.

© juni 2017, Uitgeverij Columbus, Heerenveen, ISBN 978 90 854 3336 1

Te koop voor € 7,99

Omslag Om nooit te vergeten

Om nooit te vergeten

Samen lezen en praten over de dood

Een prentenboek over de dood, met illustraties van Nynke Talsma.

'Imme', zegt mama, 'Stippel is doodgegaan.'
Imme schrikt. 'Stippel was nog helemaal niet oud!'
Mama zucht. 'Niet iedereen gaat pas dood als hij oud is.'
Imme is even stil. 'Lotte was ook niet oud, opa wel. Ik vergeet ze nooit.'

Soms worden kinderen al jong geconfronteerd met de dood. Dit boek is gemaakt om opvoeders en kinderen te helpen hier in alle openheid over te praten, zonder op alles een pasklaar antwoord te moeten hebben. Voor opvoeders, leerkrachten en kinderen biedt dit prentenboek veel aanknopingspunten voor een goed gesprek. Ter ondersteuning hierbij is een uitgebreide in de bijlage geschreven. Voor gebruik op scholen is een lesbrief beschikbaar.

© september 2009, Uitgeverij Ark Media, Amsterdam, ISBN 9789033831003

Koop voor € 14,99

Omslag Niet meer Samen

Niet meer samen

De papa en mama van Jonna en Joris gaan scheiden

Dit prentenboek beschrijft de scheiding van ouders in een christelijk gezin vanuit het perspectief van een jong kind. Het boek is bedoeld voor kinderen van ongeveer 3 tot 8 jaar die in aanraking komen met een scheiding in het eigen gezin of daarbuiten. Het boek biedt ruimte aan alle gemengde en uiteenlopende gevoelens waar kinderen tegenaan lopen. Jonna, Joris en Hond reageren allemaal anders. En dat mag ook. Het boek wil kinderen helpen om te gaan met de situatie.

In de bijlage vindt u adviezen voor ouders, opvoeders, leerkrachten en andere betrokkenen over hoe het boek het beste gebruikt kan worden.

© april 2007, Uitgeverij Ark Media, Amsterdam, ISBN 9789033830044

Koop voor € 11,95

Omslag Rouwen om een kind

Rouwen om een kind

Een boek voor ouders en betrokkenen na het overlijden van een kind

Herziene versie verschenen in voorjaar 2018.

Het sterven van een kind is misschien wel het ergste wat ouders kan overkomen. Een onherstelbare leegte in het gezin. Een gemis dat levenslang meegedragen wordt. Wat weten we van deze ouders die rouwen om hun kind? Waar lopen zij en de overige kinderen tegenaan, thuis, op het werk, op school, in hun familie- of vriendenkring? Hoe geven ouders, bij al hun persoonlijke verdriet, toch voldoende aandacht aan de andere kinderen? Deze en andere vragen staan in dit boek centraal. Het is in de eerste plaats geschreven voor christen-ouders die een kind moesten missen. Daarnaast is het een boek voor mensen die om het gezin heen staan, zoals familie, vrienden, ambtsdragers, gemeenteleden en leerkrachten.

© maart 2018, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978 94 029 0661 5

Koop voor € 15,95

Zoeken

Recensies

Interviews