Therapie

Voor aanmelding van uw kind of jongere bij de praktijk, zie de website van het Psychotherapeutenteam Bussum (telefoonnummer 035-6919389).

Overige vragen

Voor overige vragen, bijvoorbeeld over de mogelijkheid tot supervisie of rondom de prentenboeken, kunt u een mail sturen aan linda.klein@gmail.com.

Zoeken