Hieronder staat een overzicht van de registraties, opleidingen, publicaties en de niet-therapeutische werkzaamheden, zoals lezingen en workshops.

Registraties

Opleiding

Na het afronden van de universitaire studie orthopedagogiek heeft Linda Klein — naast diverse cursussen — twee specialistische psychotherapie opleidingen gedaan op het gebied van kinderen en jeugdigen:

Tevens heeft zij zich gespecialiseerd in:

Publicaties voor collega's

Artikelen

Boekhoofdstuk:

Overige werkzaamheden

Freelance docent

Supervisor

Linda is geregistreerd supervisor en leertherapeut bij de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP).

Columniste

Vanaf 2017 is Linda columniste in magazine Jente: geloof, gezin, geniet.

Lezingen en workshops

Linda geeft ook lezingen en workshops voor ouders, leerkrachten en hulpverleners.

Zoeken

Links