Hieronder staat een overzicht van de registraties, opleidingen, publicaties en de niet-therapeutische werkzaamheden.

Registraties

Opleiding

Na het afronden van de universitaire studie orthopedagogiek heeft Linda Klein — naast diverse cursussen — twee specialistische psychotherapie opleidingen gedaan op het gebied van kinderen en jeugdigen:

Tevens heeft zij zich gespecialiseerd in:

Publicaties voor collega's

Artikelen

Boekhoofdstuk:

Overige werkzaamheden

geregistreerd bij de KvK onder nummer 74251236

Freelance docent

Supervisor

Linda is geregistreerd supervisor en leertherapeut bij de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP).

Consultatie

Sinds 2019 is Linda als consulent betrokken bij de afdeling jeugd van De Hoop GGZ..

Columniste

Vanaf 2017 tot 2020 was Linda columniste voor magazine Jente: geloof, gezin, geniet.

Zoeken