Nooit vergeten

November is de maand van het aardse einde. Het begint met Allerheiligen en Allerzielen en aan het eind loopt het kerkelijk jaar af met het hoogfeest van Christus Koning. Met de dood krijgen we allemaal te maken, ten slotte zelfs in de allerexistentieelste vorm. Voor kinderen is de dood bij uitstek iets wat aanvankelijk onplaatsbaar is. Het kan een lievelingsdier zijn, maar ook een grootouder, een vriendje, of ergst van al: een ouder. Vanuit gelovig oogpunt is het de kunst het midden te houden tussen rouw en hoop. Beide moeten hun plaats krijgen. Het verdriet en verlies zijn reëel, de hoop moet uit het geloof geput worden. Hoe doe je dat met een kind? In dit kinderboekje bieden jeugdpsychotherapeute Linda Klein en tekenares Nynke Mare Talsma een zeer geslaagde handreiking met een kort verhaaltje over Imme die Lotte mist, en samen met moeder het kerkhof bezoekt. Gelovig en zonder drama zal het kinderen zeker helpen de zaken in het juiste perspectief te krijgen. En wie weet de volwassenen ook? (HR)

Linda Klein & Nynke Mare Talsma. Om nooit te vergeten. Samen lezen en praten over de dood. Uitg. Ark Media, 28 pp., € 10,95, ISBN 978 90 33831 00 3. Een bijlage voor opvoeders en een lesbrief zijn te downloaden via www.arkmedia.nl.

© Katholiek Nieuwsblad, 6 november 2009

Zoeken